Rigorózne konanie

21.12.2017

 

Pokyn rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave č.125/2016 o rigoróznom konaní na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Témy rigoróznych prác 8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Témy rigoróznych prác 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

Prihláška na rigorózne konanie

 

Dôležité upozornenie: 

Od 2.1.2018 všetky dotazy týkajúce sa rigorózneho konania je nutné adresovať na novú zamestnankyňu organizačného oddelenia: Mgr. Zuzana Vojtelová, tel.: 09610 574 79, e-mail: zuzana.vojtelova@minv.sk.

 

Okruhy otázok na ústnu skúšku rigorózneho konania

Okruhy otázok na ústnu skúšku rigorózneho konania v študijnom odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Okruhy otázok na ústnu skúšku rigorózneho konania v študijnom odbore 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

 

            DÔLEŽITÁ  INFORMÁCIA  OHĽADOM  ODOVZDÁVANIA RIGORÓZNYCH  PRÁC

Rigorózne práce nie je možné zasielať poštou a súčinnosť rigorozanta s referentom organizačného oddelenia pri nahrávaní práce do EZP systému je nutná tak, ako to ukladá pokyn rektorky Akadémie Policajného zboru č. 125/2016 o rigoróznom konaní v článku 5 v ods. 6, 7 a 8.

Na nahratie rigoróznej práce do EZP systému prinesie na CD/DVD nosiči rigorozant  rigoróznu prácu v PDF formáte. (Referent organizačného oddelenia žiadnym spôsobom nezasahuje do samotného súboru).

Pred odovzdaním rigoróznej práce je potrebné si dohodnúť termín na jej osobné odovzdanie a nahratie do EZP systému od 2.1.2018 s Mgr. Zuzanou Vojtelovou, klapka 57479, alebo mailom:  zuzana.vojtelova@minv.sk.

Poštou zaslané rigorózne práce budú rigorozantovi vrátené poštou ako neprevzaté.

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.