Rigorózne konanie

11.04.2019

 

Pokyn rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave č.20/2018 o rigoróznom konaní na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Témy rigoróznych prác 8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Témy rigoróznych prác 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

Prihláška na rigorózne konanie

 

Dôležité upozornenie: 

kontaktnou osobou pre agendu rigorózneho konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave je Mgr. Mária Markuliaková, tel. 09610 57 479, email: maria.markuliakova@minv.sk

 

Okruhy otázok na ústnu skúšku rigorózneho konania

Okruhy otázok na ústnu skúšku rigorózneho konania v študijnom odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Okruhy otázok na ústnu skúšku rigorózneho konania v študijnom odbore 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

 

DÔLEŽITÁ  INFORMÁCIA

OHĽADOM RIGORÓZNEHO KONANIA

Dňom 14. marca 2018 nadobudol účinnosť pokyn rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave č.20/2018 o rigoróznom konaní na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, ktorý nahrádza pokyn APZ č.125/2016

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.