Rigorózne konanie

26.03.2018

 

Pokyn rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave č.20/2018 o rigoróznom konaní na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Témy rigoróznych prác 8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Témy rigoróznych prác 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

Prihláška na rigorózne konanie

 

Dôležité upozornenie: 

Všetky dotazy týkajúce sa rigorózneho konania je možné adresovať na  zamestnankyňu organizačného oddelenia: Mgr. Zuzana Vojtelová, tel.: 09610 574 79, e-mail: zuzana.vojtelova@minv.sk.

 

Okruhy otázok na ústnu skúšku rigorózneho konania

Okruhy otázok na ústnu skúšku rigorózneho konania v študijnom odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Okruhy otázok na ústnu skúšku rigorózneho konania v študijnom odbore 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

 

DÔLEŽITÁ  INFORMÁCIA

OHĽADOM RIGORÓZNEHO KONANIA

Dňom 14. marca 2018 nadobudol účinnosť pokyn rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave č.20/2018 o rigoróznom konaní na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, ktorý nahrádza pokyn APZ č.125/2016

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.