Späť

PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

BEZPEČNOSTNOPRÁVNA OCHRANA OSÔB A MAJETKU

 Profil absolventa študijného programu  - BOOM - Bc. - denné štúdium

 Profil absolventa študijného programu - BOOM - Bc. - externé štúdium

 Profil absolventa študijného programu - BOOM - Mgr. - denné štúdium

 Profil absolventa študijného programu - BOOM - Mgr. - externé štúdium

 Profil absolventa študijného programu - BOOM - Mgr. - konverzný - externé štúdium

 Profil absolventa študijného programu - BOOM - PhD. - denné štúdium

 Profil absolventa študijného programu - BOOM - PhD. - externé štúdium

 

SECURITY AND LEGAL PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY

Graduate’s profile of the Study Programme - SLPP - Bc.  - full-time study

Graduate’s profile of the Study Programme SLPP - Bc. - part-time study

Graduate’s profile of the Study Programme - SLPP - Mgr. - full-time study

Graduate’s profile of the Study Programme - SLPP - Mgr. - part-time study

Graduate’s profile of the Study Programme - SLPP - Mgr. - conversion - part-time study

Graduate’s profile of the Study Programme - SLPP - PhD. - full-time study

Graduate’s profile of the Study Programme - SLPP - PhD. - part-time study

_____________________________________________________________________________________________________________

BEZPEČNOSTNOPRÁVNE SLUŽBY VO VEREJNEJ SPRÁVE

 Profil absolventa študijného programu - BSVS - Bc. - denné štúdium

 Profil absolventa študijného programu - BSVS - Bc. - externé štúdium

 Profil absolventa študijného programu - BSVS - Mgr. - denné štúdium

 Profil absolventa študijného programu - BSVS - Mgr. - externé štúdium

 Profil absolventa študijného programu - BSVS - PhD. - externé štúdium

 

SECURITY AND LEGAL SERVICES IN PUBLIC ADMINISTRATION

Graduate’s profile of the Study Programme - SLSPA - Bc. - full-time study

Graduate’s profile of the Study Programme - SLSPA - Bc. - part-time study

Graduate’s profile of the Study Programme - SLSPA - Mgr. - full-time study

Graduate’s profile of the Study Programme - SLSPA - Mgr. - part-time study

Graduate’s profile of the Study Programme - SLSPA - PhD. - part-time study