SÚBOR OTÁZOK VEDOMOSTNÉHO TESTU

19.06.2017

Vážení záujemcovia o štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.

Súčasťou prijímacieho konania na bakalárske štúdium v študijných odboroch 8.3.1 ochrana osôb a majetku a 8.3.2 bezpečnostné verejno-správne služby je písomný test vedomostí v rozsahu obsahu úplného stredného vzdelania, v ktorom overujeme vedomosti a spôsobilosti uchádzačov v jednotlivých predmetoch prijímacej skúšky.

Pripravili sme pre vás SÚBOR OTÁZOK VEDOMOSTNÉHO TESTU,  z ktorých sú vedomostné testy určené pre prijímacie konanie generované.

 

Teší nás čoraz väčší záujem o štúdium na našej vysokej škole a pevne veríme, že táto publikácia nemalou mierou prispeje k príprave záujemcov o bakalárske štúdium na Akadémii PZ v Bratislave na prijímaciu skúšku a zvýši tak ich možnosti prijatia na štúdium. Uvedenú publikáciu v cene 5 eur si môžete zakúpiť v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave počas otváracích hodín v predajni

MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o:

Pondelok - Štvrtok: 06.30 - 11.25 / 12.10 - 14.30 h.
Piatok: 06.30 - 11.25 / 12.10 - 13.30 h.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.