Späť

Tretí slovenský workshop konzorcia ELRC (European Language ResourceCoordination)

Tretí slovenský workshop konzorcia ELRC (European Language Resource Coordination)

28.05.2021

Tretí slovenský workshop konzorcia ELRC (European Language Resource Coordination)

Dňa 25. mája 2021 sa pod organizačnou záštitou Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV konal online tretí slovenský workshop konzorcia ELRC (European Language Resource Coordination).

Počas workshopu sa formou prezentácií a panelových debát za účasti slovenských odborníkov na počítačové spracovanie prirodzeného jazyka a zástupcov slovenskej štátnej správy diskutovalo o možnostiach využitia jazykových dát a nástrojov na zefektívnenie práce vo verejnom i súkromnom sektore. Súčasťou workshopu bola prezentácia služby strojového prekladu eTranslation, ktoré rôznym skupinám používateľov ponúka Európska komisia. Podujatia sa zúčastnili členky katedry jazykov pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD., mjr. Mgr. Mária Ferenčíková, PhD. a mjr. PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová, PhD.