Späť

Učiteľská mobilita ERASMUS v Maďarsku

Učiteľská mobilita ERASMUS v Maďarsku

24.04.2019

V marci 2019 sa vedecko-pedagogické pracovníčky Katedry jazykov Akadémie Policajného zboru –  Mgr. Petra Ferenčíková, PhD., a Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD., zúčastnili na učiteľskej mobilite v rámci programu Erasmus . Absolvovali pobyt na Fakulte policajných vied Národnej univerzity verejnej služby v Budapešti. Program mobility bol venovaný výučbe odborného anglického a nemeckého jazyka v 1. a 2. ročníku bakalárskeho štúdia.

Image removed.