Späť

Učiteľská mobilita ERASMUS v Estónsku

Učiteľská mobilita ERASMUS v Estónsku

08.06.2015

 

V dňoch 4. – 8. mája 2015 sa vedecko-pedagogické pracovníčky Katedry jazykov Akadémie Policajného zboru Mgr. Mária Ferenčíková a Mgr. Petra Ferenčíková, PhD.,  zúčastnili na učiteľskej mobilite v rámci programu Erasmus na estónskej Akadémii bezpečnostných vied v Taline. Programom výmeny bola výučba anglického jazyka na Jazykovom centre akadémie v rozsahu 8 vyučovacích hodín. Vyučovanie prebehlo v dvoch lokalitách Akadémie bezpečnostných vied – v Taline a v Paikuse. Študenti pochádzali z rôznych zložiek estónskeho ministerstva vnútra, napr. hraničná stráž, dopravná polícia, poriadková polícia, kriminálna polícia a záchranná služba. Témy vychádzali z potrieb výučby v rámci tematického plánu Jazykového centra akadémie. Ako vyučovacie materiály boli využité texty a nahrávky vytvorené a publikované Katedrou jazykov A PZ, najmä z učebnice English for Police a Jazykové moduly pre vybrané služby PZ – Dopravná polícia, ktoré boli aj takto otestované v praxi.

 

 

Účasť na programe bola výbornou príležitosťou na rozvinutie vzájomnej spolupráce oboch akadémií v oblasti vyučovania cudzích jazykov. Pobyt bol využitý na vzájomnú diskusiu a komparáciu výučby cudzích jazykov na oboch školách, prezentáciu učebníc na výučbu cudzích jazykov na A PZ publikovaných vedecko-pedagogickými pracovníkmi Katedry jazykov A PZ, stručnú prezentáciu výstupov z medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy Katedry jazykov A PZ – Jazykové moduly pre vybrané služby PZ – Dopravná polícia, ako aj komparáciu vedeckovýskumnej činnosti na oboch školách, prediskutovanie možností vzájomnej podpory publikačnej činnosti v budúcom období a ďalšej vzájomnej spolupráce.