Udalosti MEPA v prvom polroku 2016

16.11.2017

 

Stredoeurópska policajná akadémia vznikla v r. 1992 z Rakúsko-maďarskej policajnej akadémie ako reakcia na organizovanú kriminalitu, ktorá prekročila štátne hranice, a ako prejav potreby medzinárodného vzdelávania policajtov za účelom nadviazania osobných kontaktov a prehĺbenia cezhraničnej policajnej spolupráce. V r. 1993 bola premenovaná na MEPA, kedy do nej vstúpila aj Slovenská republika. K dnešnému dňu má MEPA 7 členských štátov: SR, ČR, Slovinsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko. Jazykom MEPA je nemčina. MEPA usporadúva každoročné Hlavné kurzy pre kriminálnu políciu, Špeciálne kurzy pre hraničnú políciu a popri tom odborné semináre na aktuálne témy vo svojich členských krajinách, kde fungujú národné styčné kancelárie zabezpečujúce koordináciu, prípravu a realizáciu aktivít MEPA.

 

Hneď začiatkom roka zahájila MEPA intenzívnu jazykovú prípravu pre účastníkov Hlavného kurzu MEPA 2016, ktorý prebieha v nemčine. Slovenských účastníkov pripravovali na A PZ skúsené pedagogičky: PaedDr. Mária Masárová a mjr. Mgr. Jelena Ondrejkovičová. Potom sa obaja slovenskí účastníci HK pridali k ďalším kolegom MEPA na intenzívny kurz nemčiny vo Villingen-Schwenningen. Počas 7 týždňov kurzu videli a zažili prácu polície vo všetkých 7 členských štátoch MEPA. Na slovenskom týždni účastníkom prezentovali napínavé prípady z praxe skvelí kolegovia z Prezídia PZ. Zahraniční kolegovia ocenili aj let helikoptérou, atraktívnu praktickú ukážku ÚOU P PZ, návštevu Strediska špecializovaného výcviku služobných psov a koní a v neposlednom rade aj dobrú atmosféru a návštevu Starého mesta Bratislavy.  

Zatiaľ sa v Budapešti konal seminár MEPA pod názvom Skúsenosti z regulácie masovej migrácie na hraniciach.  Účastníci tu získali prehľad o aktuálnych trendoch a riešení problémov vyplývajúcich zo súčasnej masovej migrácie a nadviazali medzinárodné služobné kontakty. Za SR sa zúčastnili 3 policajti.  

Sexuálne zneužívanie detí na internete bolo témou májového seminára MEPA, ktorý spoluorganizovali  národné styčné pracovisko MEPA s Katedrou informatiky a manžmentu A PZ spolu s Odborom počítačovej kriminality P PZ. Týždenný seminár bol zahájený medzinárodnou konferenciou, ktorú otvoril prezident PZ gen. PaedDr. Tibor Gašpar spolu s pani rektorkou A PZ doc. JUDr. Luciou Kurilovskou, PhD. Zahraniční lektori z krajín MEPA zdôraznili najmä prevenciu na školách ako jeden z účinných nástrojov boja proti tomuto fenoménu. Účastníci semináru ocenili aj živú ukážku práce preventistov na bratislavskej škole.

V rámci realizácie Projektu MEPA financovaného z fondu ISEC Európskej únie sa tento rok po druhý a posledný raz koná Kurz prevencie a boja proti organizovanej kriminalite v angličtine. O účasť prejavila najväčší záujem SR. A PZ vysiela na tento 4-týždňový študijný pobyt v Slovinsku, ČR, Maďarsku a Slovensku 6 policajtov, ktorí získajú prehľad o policajnej práci a realite v členských krajinách MEPA. Prednášať im totiž budú aj lektori z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. SR bude patriť posledný týždeň tohto OC-kurzu, ktorý bude zavŕšený slávnostným odovzdaním diplomov v aule A PZ.

 

 

15. mája 2016                                                                          Mgr. Drahoslava Novotná

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.