UPOZORNENIE PRE STRAVNÍKOV

02.04.2019

UPOZORNENIE

 

Opätovne si dovoľujeme upozorniť študentov – stravníkov, že dňom  01. 01. 2018 (!!!) bola vykonaná zmena v spôsobe úhrad a evidencie  za stravné v stravovacom zariadení Akadémie PZ a  v Štátnej pokladni bol na úhradu stravného založený bankový účet a to:

 

 

IBAN SK88 8180 0000 0070 0058 5303

variabilný symbol: 66666
 

Žiadame všetkých stravníkov, aby úhrady za stravné posielali na hore uvedený účet. V prípade, že platby nebudú  po 01. marci 2019 realizované na uvedený účet, nebude Vám poskytovaná strava v stravovacom zariadení Akadémie PZ a Vami uhradené finančné prostriedky na iný ako hore uvedený účet Vám budú bez vopred zaslaného upozornenia vrátené na účet, z ktoré boli uhrádzané.

 

Zároveň prosíme študentov neuhrádzať platby za obedy poštovými poukážkami !!!

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.