Oddelenie vedy a vedeckých projektov

10.09.2018

Vedúci oddelenia vedy a vedeckých projektov:

 

doc. Ing. Jaromír MLÝNEK, CSc.
Telefón: 09610 57348
Kancelária: Blok U, 2. posch. č. dv.
 

Ing. Eva KUNOVSKÁ - hlavný radca
Telefón: 09610 57340
E-mail:
eva.kunovska@minv.sk

kpt. Mgr. Bc. Lucia ČAJKOVIČOVÁ, PhD. - ERASMUS+ kontaktná osoba
Telefón: 09610 57346
E-mail:
lucia.cajkovicova@minv.sk

 

por. Mgr. Stanislava BOLFOVÁ - referent špecialista
Telefón: 09610 57347
E-mail:
stanislava.bolfova@minv.sk

Mgr. Lucia SIVÁČKOVÁ - doktorandské štúdium
tel.: 09610 57413
e-mail:
lucia.sivackova@minv.sk

Helena VAJGLOVÁ - referent špecialista
Telefón: 09610 57202
E-mail:  helena.vajglova@minv.sk

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.