Späť

mjr. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.

fotografia
Hodnosť, titul, meno a priezvisko: mjr. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.
Katedra:Katedra verejnoprávnych vied
Zastávaná funkcia:Vedúci katedry
Kancelária: U-321
Telefonický kontakt:+421 9610 57 434
E-mail:jozef.medelsky@akademiapz.sk
Konzultačné hodiny:utorok 12.30 - 14.00 h
Publikačná činnosť:Otvoriť
VPCH: Prevziať
VPCH EN: Prevziať