Späť

VI. právnické fórum na Moskovskej štátnej univerzite O. E. Kutafina

VI. právnické fórum na Moskovskej štátnej univerzite O. E. Kutafina

10.04.2019

V dňoch 04. – 05.04.2019 Moskovská štátna univerzita O. E. Kutafina organizovala „VI. právnické fórum“, v rámci ktorého sa konali sprievodné medzinárodné vedecké konferencie. pplk. Mgr. I. Nováková, PhD., vedúca Katedry jazykov sa spoločne s plk. doc. K. Marczyovou, PhD., vedúcou Katedry verejnoprávnych vied zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie „Odborné cudzojazyčné vzdelávanie na právnických a ekonomických fakultách“, na ktorej prezentovali čiastkové výstupy národného vedeckovýskumného projektu APVV „Služobné zákroky príslušníka Policajného zboru a aplikácia zásady primeranosti z trestnoprávneho a administratívnoprávneho hľadiska“. „VI. právnické fórum“ sa konalo pod záštitou prof. V. V. Blaževa, rektora Moskovskej štátnej univerzity O. E. Kutafina a predsedu asociácie právnikov Ruskej federácie, moderátorom celého podujatia bol V. N. Sinjukov, prorektor pre vedu Moskovskej štátnej univerzity O. E. Kutafina.

V rámci medzinárodnej vedeckej konferencie „Odborné cudzojazyčné vzdelávanie na právnických a ekonomických fakultách“ vystúpila pplk. Mgr. I. Nováková, PhD. v plenárnom zasadnutí s príspevkom „Tvorba e-learningového nástroja pre služobné zákroky“. Účastníci vedeckej konferencie boli vedecko-pedagogickými pracovníkmi jazykových katedier na právnických a ekonomických fakultách rôznych univerzít Ruskej federácie ako napr. Univerzita prokuratúry Ruskej federácie, Štátna univerzita ruskej justície, Ekonomická univerzita Ruskej federácie, Moskovský letecký inštitút, Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova.

V rámci sprievodnej akcie Master class sa uskutočnili prezentácie všetkých účastníkov vedeckej konferencie ohľadom on-line vzdelávacích platforiem pre odborný cudzí jazyk. Jednalo sa o výmenu odborných a praktických skúseností zameraných na tvorbu a výučbu pomocou on-line prístupných vzdelávacích modulov. Vo všeobecnosti, prezentované moduly boli zamerané na rozvoj všetkých jazykových zručností s akcentom na odbornú terminológiu v právnicko-bezpečnostnom kontexte.

Image removed.