Výsledky 1. ročníka crossfitovej súťaže A PZ Challenge 2017 o pohár rektorky A PZ

28.04.2017

 

Dňa 12. 04. 2017 usporiadala Katedra telesnej výchovy a športu, pod záštitou rektorky A PZ doc. JUDr. Lucie KURILOVSKEJ, PhD., 1. ročník crossfitovej súťaže „A PZ Challenge 2017“ o pohár rektorky A PZ. Po úvodných slovách vedúceho KTVŠ pplk. PaedDr. Pavla Jankovského PhD., za prítomnosti prorektora pre pedagogickú činnosť a medzinárodnú policajnú spoluprácu JUDr. Mareka Kordíka, LL.M.,  PhD. a slávnostnom, otváracom príhovore pani rektorky prevzal garanciu nad plynulým priebehom súťaže hlavný rozhodca Ilja Číž z FTVŠ UK.

Vstúpte do fotogalérie A PZ Challenge 2017

 

Súťaže sa zúčastnilo 60 študentov (35 mužov a 25 žien).  O vysokú úroveň súťaže sa okrem organizačného a materiálno-technického zabezpečenia zo strany KTVŠ postaral aj odborný tím rozhodcov z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.

Vedúci KTVŠ vyzdvihol profesionalitu organizácie a bojovnosť súťažiacich:

„Vďaka profesionálnemu prístupu tímu KTVŠ pod vedením hlavného rozhodcu Ilju Číža z FTVŠ UK a obdivuhodnej disciplinovanosti súťažiacich, prebehla celá súťaž bez problémov, pričom sa podarilo dodržať aj presný časový harmonogram súťaže. Milo ma prekvapil veľký záujem zo strany študentov, ale hlavne úroveň a intenzita nasadenia súťažiacich, často na hranici svojich fyzických možností. Napokon prečo nie, bojovalo sa predsa o vzácnu trofej!“ 

Na akcii sa odprezentovali skvelí športovci. Do súťaže sa všetci riadne registrovali, pričom každý účastník dostal certifikát účasti a upomienkový darček od Akadémie PZ. Všetci zúčastnení úspešne prešli kvalifikačným workoutom.

Vysokú úroveň súťaže zhodnotila npor. Mgr. Kristína Macková, PhD. slovami:

„Čo sa týka súťaže, mala fantastický priebeh! Súťažilo sa v jednom kvalifikačnom workoute, pričom sme sa zamerali najmä na cvičenia, ktoré sú súčasťou štandardných zápočtových požiadaviek. Po úvodnom WOD  - EMOM (zhyby, K2E, zdvih kotúča, výskoky na plyobox, kľuky s nohami na plyoboxe, sed-ľah a člnkový beh) sme vyselektovali 6 mužov a 6 žien, ktorí postúpili do finále. Súčasťou finálových výkonov „for time“ boli preskoky cez švihadlo, burpee over box, thursters a opäť švihadlo.“

V kategórií ženy sa predstavilo 25 študentiek. Najlepší výkon dosiahla KUPCOVÁ Katarína, ktorá obsadila prvé miesto, na druhej priečke sa umiestnila GLÓRIKOVÁ Valéria a trojicu žien uzatvorila ANDRÍJKOVÁ Jana. Do finále sa okrem spomínaných študentiek svojimi výkonmi prebojovali ZUBKOVÁ Ingrid, ŠEDÁ Romana a KORENÁ Michaela.

V kategórií muži súťažilo 35 študentov. Víťazom mužskej kategórie sa stal PAŽICKÝ Juraj, druhé miesto obsadil KAFRÍK Jakub a bronzovú medailu si prevzal KOLLÁR Martin. Vo finále sa okrem spomínaných medailistov umiestnili ešte GALKO Lukáš (4.), MIŇO Adrián (5.) a SLIVA Lukáš (6.).

Medailistov jednotlivých kategórii dekorovala rektorka A PZ. Víťazom mužskej a ženskej kategórie osobne odovzdala okrem medailí aj hodnotnú trofej, „Pohár rektorky A PZ“. Finalisti oboch kategórií boli ocenení vecnými cenami od A PZ, resp. partnera KTVŠ – dodávateľa výživových doplnkov Silvotech z Pezinka.

„Všetkým víťazom, ale aj všetkým účastníkom súťaže gratulujeme k vynikajúcim športovým výkonom a prajeme veľa síl v ďalších športových aktivitách. Dúfame, že veľa z nich, ako aj ďalších uvidíme a 2. ročníku A PZ Challenge 2018, ktorý  sa uskutoční budúci rok,“ dodal na záver mjr. Mgr. Juraj Gažo, PhD.

 

Výsledky „A PZ Challenge 2017“

 

Kategória MUŽI:

1. miesto         PAŽICKÝ Juraj – Pohár rektorky A PZ

2. miesto         KAFRÍK Jakub

3. miesto         KOLLÁR Martin

4. miesto         GALKO Lukáš

5. miesto         MIŇO Adrián

6. miesto         SLIVA Lukáš

 

Kategória ŽENY:

1. miesto         KUPCOVÁ Katarína – Pohár rektorky A PZ

2. miesto         GLÓRIKOVÁ Valéria 

3. miesto         ANDRÍJKOVÁ Jana

4. miesto         ZUBKOVÁ Ingrid

5. miesto         ŠEDÁ Romana

6. miesto         KORENÁ Michaela

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.