Späť

Workshop pre prekladateľov a implementáciu Frontexu – Spoločné
učebné osnovy strednej úrovne CCC ML pre pobrežnú a pohraničnú
stráž

Workshop pre prekladateľov a implementáciu Frontexu – Spoločné učebné osnovy strednej úrovne CCC ML pre pobrežnú a pohraničnú stráž

22.10.2019

Pracovník Katedry európskeho integrovaného riadenia hraníc JUDr. Tomáš Škrinár  a pracovníčka Katedry jazykov Mgr. Andrea Dobiášová sa dňa 23.09.2019 až 27.09.2019 zúčastnili vo Varšave workshopu pre prekladateľov a implementáciu Frontexu – Spoločné učebné osnovy strednej úrovne CCC ML pre pobrežnú a pohraničnú stráž. Workshopu sa zúčastnili zástupcovia z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Grécka, Fínska, Gruzínska, Talianska, Litvy, Lotyšska, Malty, Moldavska, Severného Macedónska, Poľska, Rumunska, Kosova, Portugalska, Ukrajiny a Srbska. Program prebiehal každý deň od 9.30 do 17.30 hod. 

Účelom uvedeného workshopu bolo preložiť Spoločné učebné osnovy strednej úrovne CCC ML pre pobrežnú a pohraničnú stráž do slovenského jazyka a zároveň predložiť plány implementácie uvedených osnov do učebných osnov v Slovenskej republike. Dňa 23.09.2019 po registrácii účastníkov workshopu nás privítala pani Iwona Frankowska, manažérka aktivít CCC ML. Po predstavení jednotlivých delegácií externý expert Seppo Turkia dal jednotlivým delegáciám priestor na prezentáciu implementačných plánov. Následne pokračoval preklad uvedeného produktu do národných jazykov. Počas celého týždňa prebiehali aj workshopy zamerané na implementáciu.

Ďalší workshop je plánovaný v dňoch 18. až 22.11.2019. V dňoch 14. až 15.10.2019 by malo byť stretnutie osôb zodpovedných za implementáciu. V prípade potreby môže byť zorganizovaný workshop aj v dňoch 18. až 22.11.2019 alebo 2. až 6. 12.2019. V januári 2020 by mal byť hotový preklad do národných jazykov a mala by začať implementácia v súlade s implementačnými plánmi. Uvedené stretnutia by mali prebiehať v sídle Frontexu vo Varšave.