Zápis povinne voliteľných predmetov (PVP) a výberových predmetov (VP) na akademický rok 2018/2019

01.02.2018

 

 

Podľa čl. 19 ods. 4 Študijného poriadku Akadémie PZ v Bratislave vykoná študent elektronický zápis PVP a VP na nasledujúci akademický rok. Pre študentov študijných odborov 8.3.1 OOM a 8.3.2 BVSS

  • 1. a 2. ročníka v oboch formách bakalárskeho štúdia,
  • 1. ročníka v oboch formách magisterského štúdia
  • 2. ročníka v externej forme magisterského štúdia,

sa v dňoch 01.02.2018 (13:00 h) - 28.02.2018 (23:59 h)

uskutočnia zápisy PVP a VP na akademický rok 2018/2019 prostredníctvom informačného systému MAIS. Zápis PVP a VP zo strany študentov je záväzný.

Študijné plány pre AR 2018/2019 :

PVP OOM Bc. In 2018
PVP OOM Bc. Ex 2018
PVP OOM KNV Mgr. Ex 2018
PVP OOM Mgr. In 2018
PVP OOM Mgr. Ex 2018
PVP BVSS Bc. In 2018
PVP BVSS Bc. Ex 2018
PVP BVSS Mgr. In 2018
PVP BVSS Mgr. Ex 2018

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.