ZMENA V ORGANIZÁCII DENNÉHO ŠTÚDIA - OZNAM

06.09.2019

Akademický senát na svojom zasadnutí dňa 5. 9. 2019 schválil návrh rektorky APZ, ktorým sa ruší povinná účasť na prednáškach pre civilných študentov v dennej forme štúdia. Uvedené sa týka už aktuálneho zimného semestra 2019/20. Účasť na seminároch, cvičeniach, odbornej praxi a ďalších formách výučby je naďalej povinná.

 

Študijné oddelenie

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.