Materiály na prevzatie

01.04.2020

 

Zameranie na štátne skúšky

Zameranie na štátnu skúšku z predmetu „MANAŽMENT“ pre 8.3.1 Ochrana osôb a majetku

 

Zameranie na štátnu skúšku z predmetu „MANAŽMENT“ pre 8.3.2 Bezpečnostné verejnosprávne služby

 

Zameranie na semestrálne skúšky

Doktorandské štúdium

Zameranie na skúšku z predmetu "MODELOVANIE BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV"

Zameranie na skúšku z predmetu STRATEGICKÝ MANAŽMENT"

 

1. ročník bakalárskeho štúdia 8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Zameranie na skúšku z predmetu "MANAŽMENT"

 

2. ročník magisterského štúdia 8.3.2 Bezpečnostné verejnoprávne služby

Zameranie na skúšku z predmetu "INFORMAČNÝ MANAŽMENT"

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.