Materiály na prevzatie

28.04.2016

 

Zamerania na štátne skúšky

Zameranie na štátnu skúšku pre bakalárske štúdium z predmetu „MANAŽMENT“

 

Zameranie na štátnu skúšku pre magisterské štúdium z predmetu „BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT“

 

Harmonogram obhajob záverečných prác

 

 

 

Tematické plány

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Tematický plán predmetu Informatika 1

 

8.3.2 Bezpečnostné verejnosprávne služby

Tematický plán predmetu Informatika 1

 

Informačné listy predmetov

 

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

 Informačný list predmetu Manažment 1 (pdf 162 kB)

 

 Informačný list predmetu Manažment 2 (pdf 186 kB)

 

 Informačný list predmetu Bezpečnostný manažment (pdf 172 kB)

 

 Informačný list predmetu Manažérske metódy (pdf 171 kB)

 

8.3.2 Bezpečnostné verejnosprávne služby

 Informačný list predmetu Manažment 1 (pdf 187 kB)

 

 Informačný list predmetu Manažment 2 (pdf 186 kB)

 

 Informačný list predmetu Manažment 3  (pdf 187 kB)

 

8.3.1 Ochrana osôb a majetku - Doktorandské štúdium

 

 Modelovanie bezpečnostných systémov (pdf 171 kB)

 

  Strategický manažment (pdf 171 kB)

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.