Aktuálne výzvy prevencie počítačovej kriminality

23.03.2018

 

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE

Katedra informatiky a manažmentu

 

medzinárodná vedecká konferencia s názvom

 

AKTUÁLNE VÝZVY PREVENCIE POČÍTAČOVEJ KRIMINALITY

(spojenej s praktickými ukážkami)

 

konanej pod záštitou rektorky Dr. h. c. doc. JUDr. Lucie KURILOVSKEJ, PhD.

 a s finančnou podporou Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
ako súčasť projektu prevencie počítačovej kriminality „Buď bezpečný!“

 

Katedra informatiky a manažmentu Akadémie PZ v Bratislave spolu s BMSEC s. r. o. Bratislava a ostatnými spolupracujúcimi inštitúciami uskutočnili dňa 21. 3. 2018 vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Aktuálne výzvy prevencie počítačovej kriminality“, ako súčasť projektu prevencie počítačovej kriminality „Buď bezpečný“.

Zámerom a hlavnou ideou konferencie bolo prispieť k úspešnej aplikácii zákona o kybernetickej bezpečnosti v spoločenskej praxi (s účinnosťou od 1. 4. 2018). Na konferencii vystúpili nielen mnohí odborníci na túto problematiku, ale do programu boli zaradené aj praktické ukážky spojené s oblasťou počítačovej kriminality. 

 

Termín konania konferencie bol:  21. marca 2018 

 

Miesto konania: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, 835 17, Bratislava,  miestnosť aula.

 

Na stiahnutie / Downloads

 

Pozvánka na konferenciu

Zhrnutie konferencie

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.