Archív-1-2009

23.07.2012

OBSAH č.1/2009

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Juraj Pida        
Zásada „ne bis in idem“ a jej aplikácia v praxi
 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Vladimír Blažek, Ladislav Šimon
Úlohy Policajného zboru v systéme ochrany a obrany kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky

Karol Murdza
Policajná kultúra

Tomáš Strémy
Páchateľ trestného činu a jeho motivácia

Vladimír Zahradník
Vojna, mier a bezpečnosť ako problémy filozofického myslenia J. A. Komenského

Jiří Zlámal        
Změny pedagogické kompetence učitele
        

DISKUSIA /DISCUSSION/

Miroslav Lisoň        
Spravodajská činnosť v systéme policajných vied

 

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS  AND ANOTATIONS/

Jozef Králik
Chovanec Jaroslav, Hotár Viliam S., Palúš Igor: Ústavné právo Európskej únie a Slovenskej republiky

Jozef Králik
Paxton, O. Robert: Anatomie fašismu

Anton Tallo
Tureček, J. et. al.: Policejní technika
 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Iveta Balasičová
Cudzojazyčné vzdelávanie príslušníkov hraničnej stráže v rámci EÚ

Eva Kunovská        
Akadémia Policajného zboru v Bratislave má nového profesora – prof. Ing. Jozefa Haládika, PhD.

Eva Kunovská        
Vymenúvacie konanie doc. Ing. Viery Cibákovej, CSc. za profesora v odbore „ochrana osôb a majetku“

Jaroslav Müller        
Mezinárodní konference týkající se boje proti padělání měny Euro

Mária Sabayová, Ladislav Dudor        
Medzinárodná konferencia „e-Goverment v právnom rámci Slovenskej republiky (e-Goverment de lege lata et de lege ferenda)“

Leo Salvet        
Inspekce policie místo inspekce ministra vnitra v České republice

 

KRONIKA /CHRONICLE/

80-ročný jubilant doc. MUDr. Mirko Mego, CSc.
 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Mária Masárová (S, N), Dagmar Kralovičová (A), Gabriela Rechtoríková (F),
Jelena Ondrejkovičová (R)
Civilná ochrana I

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.