ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA, UČITEĽOV A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV

18.09.2017
 
 
 
ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA
na zahraničný študijný pobyt na
 

 

Mykolas Romeris University vo Vilniuse, Litva (štúdium v AJ)

National University of Public Service v Budapešti, Maďarsko (štúdium v AJ)

Hochschule für Wirtschaft und Recht v Berlíne, Nemecko (štúdium v NJ)

Univerzita obrany v Brne (štúdium v ČJ, len pre študentov 2. ročníka  Bc. 8.3.2 VS)

University of Szczecin, Poľsko (štúdium v AJ, len pre študentov 2. ročníka  Bc. 8.3.1 OOM),

v letnom semestri ak. roka 2017/2018 pre študentov 2. ročníka Bc. v študijnom programe 8.3.1 OOM v študijnom programe 8.3.2 VS. Prihlášku s fotografiou, životopis a motivačný list posielajte do 20.10.2017 na lucia.noskovicova@minv.sk alebo ju môžete odovzdať osobne na oddelení vedy a vedeckých projektov, blok U., 2. Poschodie, č.d.308.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.10.2017 o 09.00 hod. v kancelárii prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., blok U., 2. poschodie, č.d.319.

Prihlásený študent sa musí VK zúčastniť osobne.

 

 

 

 
 
 
 
ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA UČITEĽOV A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV
na absolvovanie zahraničnej mobility
 

 

na niektorej z partnerských inštitúcii zverejnených na webovej stránke  APZ v časti Erasmus + v akademickom roku 2017/18. 

Prihlášku  posielajte do 20.10.2017 na lucia.noskovicova@minv.sk alebo ju môžete odovzdať osobne na oddelení vedy a vedeckých projektov, blok U., 2. Poschodie, č.d.308.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.10.2017 v kancelárii prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., blok U., 2. poschodie, č.d.319.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.