ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA, UČITEĽOV A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV

21.09.2016
 
 
 
 
ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA
na zahraničný študijný pobyt na
 

Mykolas Romeris University vo Vilniuse, Litva (štúdium v AJ)

National University of Public Service v Budapešti, Maďarsko (štúdium v AJ)

Academy of Ministry of Interior v Sofii, Bulharsko (štúdium v AJ)

Hochschule für Wirtschaft und Recht v Berlíne, Nemecko (štúdium v NJ)

Univerzita obrany v Brne (štúdium v ČJ, len pre študentov 2. ročníka  Bc. 8.3.2 VS)

v letnom semestri ak. roka 2016/2017 pre študentov 2. ročníka Bc. v študijnom programe 8.3.1 OOM v študijnom programe 8.3.2 VS. Prihlášku s fotografiou, životopis a motivačný list posielajte do 20.10.2016 na lucia.noskovicova@minv.sk alebo ich môžete odovzdať osobne na Zahraničnom oddelení (pri Aule), č. d.9.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.10.2016 o 10.00 hod. v kancelárii prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., blok U., 2. poschodie, č.d.319.

Prihlásený študent sa musí VK zúčastniť osobne.

 

 

 

 
 
 
 
ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA UČITEĽOV A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV
na absolvovanie zahraničnej mobility
 

 

na niektorej z partnerských inštitúcii zverejnených na webovej stránke  APZ v časti Erasmus + v akademickom roku 2016/17. 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.10.2016 o 12.00 hod. v kancelárii prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., blok U., 2. poschodie, č.d.319.

Prihlásený záujemca sa musí VK zúčastniť osobne.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.