Konferencia: Trendy rozvoja súkromnej bezpečnosti v krajinách V4

08.04.2019
Stručná charakteristika podujatia:

Vzhľadom na súčasný vývoj vo svete v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia,  majetku a plnohodnotného života spoločnosti je potrebné kvalitatívne zvyšovať úroveň pripravenosti bezpečnostných služieb štátnych, ale i neštátnych. Konferencia má za cieľ vykonať komparáciu právnej úpravy v oblasti súkromnej bezpečnosti v krajinách V4 a hľadať možnosti uplatnenia nových foriem, metód a prostriedkov činnosti v tejto špecifickej oblasti podnikania, ako i možnosti zosúladenia právnej úpravy v rámci krajín  V4.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník s prideleným ISBN.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.