Zahraničný odbor

03.03.2022

Za oblasť medzinárodnej spolupráce Akadémie Policajného zboru v Bratislave obsahovo i organizačne zodpovedá Zahraničný odbor.

Zahraničný odbor Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa delí na dve oddelenia:

  •  Oddelenie Národnej jednotky CEPOL
  •  Oddelenie ďalšej medzinárodnej policajnej spolupráce

 

Riaditeľka zahraničného odboru:

 
pplk. Mgr. Ingrid Weissová
Telefón: 09610 57520
Mobil: 00421 905 350515

 

Oddelenie ďalšej medzinárodnej policajnej spolupráce

 

Zamestnanci oddelenia:

 

mjr. Mgr. Martin KAŠČÁK, PhD. -  Národný koordinátor MEPA Slovensko
Telefón: 09610 57106
E-mail:
martin.kascak@minv.sk

Mgr. Ivan BLAHO
Telefón: 09610 57295
E-mail:
ivan.blaho2@minv.sk

kpt. Mgr. Mária SLÁMOVÁ
Telefón: 09610 57528
E-mail:
maria.slamova@minv.sk

Ing. Ivan Žabka
Telefón: 09610 57054
E-mail:
ivan.zabka@minv.sk

 

 

Národná jednotka CEPOL

 

Vedúci oddelenia:

 
mjr. Mgr. Stanislav STRAKA
Telefón: 09610 57108
 

 

Zamestnanci oddelenia:

mjr. Mgr. Dagmar Kralovičová
Telefón: 09610 57345
E-mail:
dagmar.kralovicova@minv.sk

npor. JUDr. Adriana Miklianová
Telefón:09610 57528
E-mail:
adriana.miklianova@minv.sk

 

 

Odkazy na CEPOL

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu  v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.