Späť

Opatrenie rektorky o organizácii výučby v prezenčnom týždni výučby
od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020