Späť

Erasmus+ na partnerskej Akadémii Ministerstva vnútra v Sofii v Bulharsku

V dňoch 13. - 17.5. 2024 sa odborné asistentky Katedry jazykov APZ mjr. Mgr. Mária Ferenčíková, PhD. a kpt. Mgr. Katarína Zimmermannová, PhD. zúčastnili učiteľskej mobility Erasmus+ na partnerskej Akadémii Ministerstva vnútra v Sofii v Bulharsku. Program mobility bol zameraný na výučbu odborného anglického jazyka pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia - kadetov zaradených v službe poriadkovej a hraničnej polície.