Späť

Opatrenie rektorky o organizácii výučby v prezenčnom týždni výučby
od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020