Späť

Opatrenie rektorky APZ BA o organizácii prezenčných týždňov výučby
denného bakalárskeho štúdia do konca ZS 2020/2021