Späť

Prezidentka vymenovala rektorku Akadémie PZ

Prezidentka

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 23. júna 2022 do funkcie 4 nových rektorov vysokých škôl. 

Do funkcie boli menovaní Ján Čelko zo Žilinskej univerzity v Žiline, Klaudia Halászová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Lucia Kurilovská z Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Libor Vozár z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 

Prezidentka vo svojom príhovore upozornila na problém kvality vysokého školstva. "Diskusiu o kvalite vysokého školstva ešte vždy podmieňuje nutnosť riešiť ten najbytostnejší problém – ich finančné zabezpečenie. Na zásadnejšiu nápravu Slovensko nevyužilo časy relatívnej prosperity a bezpečia. Dnes prežívame obdobie, kedy našu ekonomiku nemilosrdne zasiahli dva roky pandémie a v súčasnosti zasa vojenská agresia Ruska proti Ukrajine. Do centra pozornosti sa dostávajú naliehavé otázky súvisiace s cenami energií, potravín, či dostupnosťou bývania."

 

Zároveň upozornila, že tento problém by mal byť riešený v dohľadnej dobe a nemal by byť odsúvaný do úzadia. "Bolo by však chybou podľahnúť presvedčeniu, že situáciu škôl môžeme riešiť až potom, keď budú pokryté základné potreby obyvateľstva. K základným potrebám spoločnosti patrí predsa aj vzdelanie a to môžu zabezpečiť iba adekvátne finančne ohodnotení a motivovaní pedagógovia na kvalitných školách, o ktoré budú mať naši študenti záujem."

 

Prezidentka pripomenula, že okrem finančného zabezpečenia vysokých škôl je nutné zapracovať aj na ďalších aspektoch, ktoré môžu prispievať k odlivu slovenských študentov do zahraničia. "Dôležitá je aj atmosféra v spoločnosti i na školách, férovosť a dodržiavanie pravidiel – teda aj potieranie praktík, ktoré pred verejnosťou znižujú vážnosť akademického prostredia. Povedané jazykom matematiky, finančné zabezpečenie je nutnou, nie však postačujúcou podmienkou pre skvalitňovanie škôl. Je tu množstvo faktorov, ktoré – na rozdiel od financií – dokážete ovplyvniť oveľa aktívnejšie a priamejšie."

 

Zdroj: https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vymenovala-4-novych-rektorov/