Späť

VYHLASUJEME VÝTVARNÚ A LITERÁRNU SÚŤAŽ

Rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave

pri príležitosti 30. výročia jej vzniku

 

apz

 

V Y H L A S U J E

 

výtvarnú súťaž

pre žiakov I. stupňa základných škôl na tému

„POLICAJT MOJIMI OČAMI“

 

a

 

literárnu súťaž

pre žiakov II. stupňa základných škôl, študentov stredných škôl a gymnázií na tému

„POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ – AKO TO VIDÍM JA“

stetec

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

Formát: výkres A3

Technika: ľubovoľná

Súťažná kategória: Žiaci I. stupňa základných škôl

Označenie práce: meno a priezvisko, adresa, škola, trieda, vek, kontakt (zadná strana výkresu)

Označenie obálky: Výtvarná súťaž

Výtvarné súťažné práce je potrebné spolu s prihláškou do súťaže zaslať poštou
alebo doniesť do podateľne Akadémie Policajného zboru v Bratislave najneskôr do 31. OKTÓBRA 2022.

 

 

kniha

 

LITERÁRNA SÚŤAŽ

Útvar: poviedka alebo úvaha v slovenskom jazyku

Rozsah: od 1000 do 5000 znakov (vrátane medzier)

Formát: súbory vo formátoch DOC, DOCX, ODT alebo PDF

Súťažné kategórie:

I.     Žiaci II. stupňa základných škôl a nižších tried osemročných gymnázií

II.  Študenti stredných škôl, gymnázií a vyšších tried osemročných gymnázií

Označenie práce: meno a priezvisko, adresa, škola, trieda, vek, kontakt

Označenie obálky: Literárna súťaž

Literárne súťažné práce je potrebné spolu s prihláškou do súťaže doniesť do podateľne Akadémie Policajného zboru v Bratislave, zaslať poštou, resp. elektronicky na adresu sutaz@akademiapz.sk najneskôr do 31. OKTÓBRA 2022.

 

 

Prihláška do súťaže

Pravidlá súťaží

Vyhlásenie súťaže PDF

Topovať