Späť

OR č. 137/2022 o zabezpečení a realizácii semestrálnych skúšok a hodnotení v ZS 2022/2023

Vážení študenti, 

z poverenia prorektora pre pedagogickú činnosť uverejňujeme interný predpis OR č. 137/2022 o zabezpečení a realizácii semestrálnych skúšok a hodnotení v ZS 2022/2023.  

Prosím, dôkladne sa s ním oboznámte.

OR č. 137/2022

Topovať