Späť

Teoreticko-praktické zamestnanie prvého ročníka bakalárskeho štúdia

Dňa 9.2. 2023 sa v rámci výučby anglického jazyka pod vedením mjr. PhDr. Eleny Nikolajovej Kupferschmidtovej, PhD. a kpt. Mgr. Kataríny Zimmermannovej, Phd. zúčastnili študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia medzikatedrového teoreticko-praktického zamestnania v polygóne Katedry kriminalistiky a forenzných vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Odborný výklad a inštruktáž viedol kpt. Ing. Matej Barta, PhD.

ghjghjghjg

dfgdfg

hfh