Späť

Stáž kolegov z Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg

V spolupráci s Úradom medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru sa dňa 8.2. 2023 konalo na Akadémii Policajného zboru prijatie stážistov z Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg, Nemecko. Stefanie Papp a Erwin Seweryn odprezentovali v nemeckom a anglickom jazyku informácie o policajnom štúdiu ako aj o štruktúre polície a kariérnom raste v rámci polície Nemecka. Vedúca katedry jazykov pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD. privítala oboch stážistov a následná prezentácia s diskusiou prebiehali v študijných skupinách u npor. Mgr. Andrey Dobiášovej a Mgr. Lenky Nagyovej.hfghfgh