Späť

Preverenie jazykových znalostí pre potreby zahraničnej jednotky PZ

Katedra jazykov na žiadosť Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ realizovala dňa 30. marca 2023 na pôde Akadémie PZ preverenie znalostí z anglického jazyka v rámci výberového konania na doplnenie personálnej databázy zahraničnej jednotky Policajného zboru. Jazykové previerky otvorila vedúca Katedry jazykov pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD., a mjr. PhDr. Eva Balážová z Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ. Preverenie jazykových znalostí pozostávalo z písomného testu a ústneho pohovoru na úrovni B1. Celkovo sa jej zúčastnilo 71 policajtov. Jazykové previerky realizovali: pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD., mjr. PaedDr. Martina Binderová, PhD., mjr. Mgr. Mária Ferenčíková, PhD., kpt. Mgr. Katarína Zimmermannová, PhD. a Mgr. Lenka Nagyová. Úspešným policajtom želáme veľa pracovných úspechov pri budúcich vyslaniach!

obr1