Späť

Odborná exkurzia študentov na letisko M. R. Štefánika v Bratislave

Katedra jazykov APZ v spolupráci s mjr. JUDr. Róbertom Szabarim, zástupcom riaditeľa OHK PZ Bratislava Ružinov – letisko, RHCP Bratislava, zorganizovala pre kadetov – študentov 2. ročníka denného bakalárskeho štúdia v rámci cvičenia z odborného anglického jazyka odbornú exkurziu na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave. Za katedru jazykov sa exkurzie zúčastnili pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD., mjr. PaedDr. Martina Binderová, PhD. a Mgr. Lenka Nagyová.

Mjr. JUDr. Róbert Szabari si na úvod pripravil pre kadetov prednášku o bratislavskom letisku, jeho pozícii v európskom kontexte, štruktúre OHK PZ Bratislava Ružinov – letisko a najdôležitejších pravidlách v oblasti leteckej prepravy osôb. Okrem toho zdôraznil význam angličtiny ako letiskového jazyka a priblížiť kadetom základnú letiskovú teminológiu. Následne previedol návštevníkov priestormi letiska od registrácie pasažierov, cez bezpečnostnú kontrolu, prvolíniovú a druholíniovú kontrolu až k výdaju batožiny.

Ďakujeme mjr. JUDr. Róbertovi Szabarimu za možnosť nahliadnuť do zákulisia výkonu policajných činností pri zaisťovaní bezpečnosti a kontrole hraníc na letisku!

obr1