Späť

Učiteľská mobilita Erasmus+ na Vysokej policajnej škole v Szczytne

V apríli 2023 sa mjr. PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová, PhD. a kpt. Mgr. Andrea Dobiášová zúčastnili na učiteľskej mobilite v rámci programu Erasmus+ na partnerskej škole Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Program mobility bol zameraný na výučbu odborného anglického jazyka poslucháčov Fakulty bezpečnostných a právnych vied, ktorá poskytuje štúdium v odbore policajné vedy, manažment, vnútorná bezpečnosť, kriminológia a informatika.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ocenila aktívnu výmenu skúseností a diskusiu. Počas stretnutia došlo k výmene skúseností a dobrej praxe v oblasti modernej výučby cudzích jazykov v prostredí vysokej školy zameranej na bezpečnostné a právne vedy. Detailnejšie informácie sú dostupné na stránke Vysokej policajnej školy v Szczytne:

https://www.wspol.edu.pl/g/aktualnosci/1908-erasmus-bratyslawa

obr1