Späť

Učiteľská mobilita Erasmus+ České Budějovice

V dňoch 24. – 28.4.2023 sa odborné asistentky Katedry jazykov APZ mjr. Mgr. Mária Ferenčíková, PhD. a kpt. Mgr. Katarína Zimmermannová, PhD. zúčastnili učiteľskej mobility Erasmus+ na Vysokej škole európskych a regionálnych štúdií v Českých Budějoviciach. Program mobility bol zameraný na výučbu odborného anglického jazyka pre študentov bakalárskeho stupňa študijného programu bezpečnostnoprávna činnosť.

obr1