Späť

Kurz odborného anglického jazyka pre mierové misie a operácie civilného krízového manažmentu

V dňoch 9. - 19. mája 2023 zorganizovala Katedra jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave v spolupráci s Oddelením policajných pridelencov a mierových misií Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru kurz odborného anglického jazyka pre uchádzačov o zaradenie do databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu. Cieľom odborného jazykového kurzu bolo zvýšenie úrovne jazykových zručností účastníkov. Záverečné písomné a ústne previerky boli realizované pod vedením mjr. Mgr. Márie Ferenčíkovej, PhD., kpt. Mgr. Kataríny Zimmermannovej, PhD., Mgr. Lenky Nagyovej a PhDr. Bc. Beáty Iszófovej, PhD. Všetci účastníci odborného kurzu boli na previerkach úspešní.

Blahoželáme!

obr