Späť

Preverenie jazykových znalostí pre potreby zahraničnej jednotky PZ

Katedra jazykov v spolupráci s Úradom hraničnej a cudzineckej polície P PZ realizovala po druhýkrát v tomto roku preverenie znalostí z anglického jazyka v rámci výberového konania na doplnenie personálnej databázy zahraničnej jednotky Policajného zboru dňa 19. septembra 2023 na pôde Akadémie PZ. Jazykové previerky otvorila vedúca Katedry jazykov pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD. a plk. JUDr. Mária Škodáková z Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ. Preverenie jazykových znalostí pozostávalo z písomného testu a ústneho pohovoru na úrovni B1. Celkovo sa jej zúčastnilo 33 policajtov. Jazykové previerky realizovali: pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD., mjr. PaedDr. Martina Binderová, PhD., mjr. Mgr. Mária Ferenčíková, PhD., kpt. Mgr. Katarína Zimmermannová, PhD., kpt. Mgr. Andrea Dobiášová, PhDr. Bc. Beáta Izsófová, PhD. a Mgr. Lenka Nagyová. Úspešným policajtom želáme veľa pracovných úspechov pri budúcich vyslaniach!

preverenie jazykovych znalosti - katedra jazykov