Späť

Odborná exkurzia v hlavnom sídle Europolu a Eurojustu v Haagu.

V dňoch 2. – 4.10.2023 sa uskutočnila odborná exkurzia zástupkýň Akadémie Policajného zboru v agentúrach Európskej únie Europol (Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva) a Eurojust (Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach) v holandskom Haagu. Delegácia pod vedením prorektorky pre celoživotné vzdelávanie plk. doc. Klaudie Marczyovej, PhD. a v zložení pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD., pplk. PaedDr. Martina Binderová, PhD. a mjr. Mgr. Mária Ferenčíková, PhD. absolvovala sériu prednášok realizovanú zástupcami oboch inštitúcií. Program odbornej exkurzie sprostredkoval slovenský styčný dôstojník pri Europole plk. Ing. Igor Vozáry. V rámci Europolu bolo predstavené fungovanie agentúry ako celku, jej analytická činnosť a podpora vyšetrovania najzávažnejších druhov kriminality páchanej v členských štátoch EÚ, styčný úrad s kanceláriami jednotlivých členských krajín, ako aj operačné centrum, ktoré prijíma a spracúva správy a dáta 24 hodín denne. V agentúre Eurojust predstavila vyslaná národná expertka Mgr. P. Vodová poslanie agentúry a spoluprácu pri stíhaní cezhraničných trestných činov doplnenú o príklady z praxe. Súčasťou pracovnej cesty bolo aj prediskutovanie možností spolupráce navštívených agentúr s Akadémiou PZ v oblasti celoživotného vzdelávania.

Haag - exkurzia foto