Späť

Kriminológia ako samostatný vedný odbor v rovine vedeckovýskumnej a akademickej výučby na vysokých školách v Slovenskej republike a vybraných krajinách

 

Vážené dámy, vážení páni,

 

dovoľte nám informovať Vás o realizácii medzinárodnej vedeckej konferencie „Kriminológia ako samostatný vedný odbor v rovine vedeckovýskumnej a akademickej výučby na vysokých školách v Slovenskej republike a vybraných krajinách“. Predmetná konferencia bude realizovaná v gescii KATEDRY KRIMINOLÓGIE AKADÉMIE POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE v termíne 26. a 27. 09. 2023.

 

Rámcový program konferencie je:

26.09.2023

13.30 – 14.00 h

Registrácia účastníkov konferencie

14.00 – 15.30 h

Rokovanie účastníkov konferencie

15.30 – 16.00 h

Prestávka na kávu

16.00 – 17.00 h

Rokovanie účastníkov konferencie

17.00 – 18.00 h

Večera

Od 18.00 h

Voľný program účastníkov konferencie

 

27.09.2023

08.00 – 08.30 h

Registrácia účastníkov konferencie

08.30 – 10.00 h

Rokovanie účastníkov konferencie

10.00 – 10.30 h

Prestávka na kávu

10.30 – 12.00 h

Rokovanie účastníkov konferencie

12.00 – 13.00 h

Obed

13.00 – 15.00 h

Rokovanie účastníkov konferencie

15.00 – 15.30 h

Záver konferencie

 

Miesto realizácie konferencie je Centrum účelových zariadení – Hotel Signál, Piešťany.

gifPozvánka

gif2Doplňujúce informácie

 

Prihláška (link nižšie)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kXGtNGqDP0aV-CHw5ORPo9PhJmUK6IxArI5x2lbCorhUQlQyTVZSTzhJUlRZNFgwMkFXRlEwOFYxOC4u

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

S prianím príjemného leta

Organizačný tím konferencie