Späť

Vedecká konferencia Vyučovanie odborne zameraných cudzích jazykov na vysokých školách

Dňa 19. 10. 2023 sa Mgr. Lenka Nagyová z Katedry jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave zúčastnila vedeckej konferencie pod názvom Vyučovanie odborne zameraných cudzích jazykov na vysokých školách, ktorá sa konala v Ústave cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene. Konferencia umožnila účastníkom diskutovať o aktuálnych otázkach odborného jazykového vzdelávania a translatológie v rámci vysokoškolského vzdelávania. Mgr. Lenka Nagyová na konferencii prezentovala príspevok s názvom „Výzvy v oblasti jazykovej prípravy príslušníkov Policajného zboru.“

Príspevky, ktoré na konferencii odzneli, sú k dispozícii v recenzovanom zborníku vedeckých prác pod názvom Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte X.

VEDECKÁ KONFERENCIA - P. NAGYOVA