Späť

Online konferencia ELTOC

Oxford University Press pravidelne organizuje online konferencie pre učiteľov anglického jazyka pod názvom ELTOC (English Language teaching Online Conference), ktoré 
umožňujú každému učiteľovi prístup ku kvalitnému profesionálnemu rozvoju pod vedením odborníkov. 

ELTOC 7 sa konala 27. a 28. októbra 2023 a zúčastnila sa na nej PaedDr. Martina Binderová, PhD. Prvý deň konferencie bol venovaný multimodálnej gramotnosti a tipom na jej rozvoj pod vedením Nicka Peacheyho. Následne sa Erika Osvath podelila o svoje skúsenosti s vyučovaním anglického jazyka v triede z rozličnými úrovňami pokročilosti, pričom záverečný blok s Nickom Thornerom bol zameraný na zvyšovanie motivácie učiacich sa. V druhom dni bola pozornosť venovaná usmerneniu učiteľov anglického jazyka v ich profesionálnom rozvoji a využívaniu obrázkov a fotografií pri rozvoji komunikatívnej kompetencie učiacich sa.

Podujatia sa zúčastnilo takmer 3000 učiteľov angličtiny z celého sveta. Jednotlivé prednášky boli interaktívne, čiže okrem možnosti vypočuť si názory odborníkov na aktuálne otázky didaktiky vyučovania anglického jazyka, bolo možné vyjadriť sa k nastoleným problémom, podeliť sa o svoje skúsenosti a získať tiež tipy na ďalšie vzdelávanie sa.

Online konferencia ELTOC