Späť

Preverenie znalostí z anglického jazyka pre uchádzačov o zaradenie do databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu

Dňa 9. novembra 2023 sa v Školiacom centre Policajného zboru v objekte SOŠ PZ Bratislava konalo výberové konanie za účelom doplnenia a aktualizácie personálnej databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu. Súčasťou konania bola aj preverenie znalostí z anglického jazyka, ktoré realizovala v spolupráci s Úradom medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru Katedra jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, menovite mjr. Mgr. Mária Ferenčíková, PhD., kpt. Mgr. Katarína Zimmermannová, PhD., kpt. Mgr. Andrea Dobiášová, npor. PhDr. Bc. Beáta Izsófová, PhD. a Mgr. Lenka Nagyová. Úspešným uchádzačom blahoželáme.

školiace centrum SOŠ PZ        SOŠ školiace centrum