Späť

Odborná exkurzia do sídla CEPOLu v Budapešti

Dňa 23.3.2023 realizovala Katedra jazykov Akadémie Policajného zboru v spolupráci s  národnou jednotkou CEPOLu exkurziu do agentúry CEPOL (European Union Agency for Law Enforcement Training) so sídlom v Budapešti. Exkurziu organizačne zastrešili a zúčastnili sa jej za NJ CEPOL npor. JUDr. Adriana Miklianová, za katedru jazykov pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD, mjr. Mgr. Mária Ferenčíková, PhD. a vedúca katedry kriminológie pplk. doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD. Exkurzia bola realizovaná pre denných študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia št. odboru BOOM – kadetov – v rámci predmetu Odborná komunikácia II – anglický jazyk.

Pre študentov bola pripravená prednáška o účele, fungovaní a možnostiach vzdelávania sa v rámci CEPOLu prednesená pánom Danielom Szabom. Študenti sa dozvedeli aj o možnostiach absolvovať stáž počas alebo po ukončení štúdia. Po nej nasledovala prednáška a diskusia so slovenskými zástupcami pôsobiacimi v Cepole – pani Silviou Šmadovou a Rastislavom Kováčom. Pán Kováč študentom priblížil svoje dlhoročné pôsobenie v medzinárodnej policajnej spolupráci vrátane mierových misií, až po svoje aktuálne pôsobenie v agentúre pre vzdelávanie orgánov presadzujúcich právo. Následne zodpovedal otázky študentov. Súčasťou programu bola aj prehliadka priestorov inštitúcie a na záver spoločná fotografia.

Študenti po absolvovaní návštevy CEPOLu mali v Budapešti krátky voľný program a po ňom nasledovala cesta domov. Návrat na Akadémiu PZ bol v plánovanom čase, o 17.00h.

cepol  cepolcepol1

cepool2