Späť

Jazyková príprava pre zahraničnú jednotku

V stredu 10. apríla 2024 Katedra jazykov APZ zrealizovala jazykovú prípravu z anglického jazyka pre kolegov zaradených do databázy zahraničnej jednotky ÚHCP Prezídia Policajného zboru. V databáze zahraničnej jednotky sú zaradení policajti z rôznych služieb Policajného zboru, výkonných, administratívnych a koordinačných útvarov a tvoria rezervu rýchleho zásahu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (FRONTEX). Jazykovej prípravy sa zúčastnilo 25 príslušníkov PZ, ktorí si precvičili terminológiu hraničnej a cudzineckej polície s dôrazom na rozvoj ich produktívnych a receptívnych jazykových zručností.

Kolegom želáme veľa úspechov pri plnení pracovných povinností v rámci ich vyslania do zahraničia!