Personálne obsadenie

25.02.2022

Vedúci katedry:

 

 doc. JUDr. Boris LÖFFLER, PhD.

E-mail: boris.loffler@minv.sk

Telefón: 09610 57011

Kancelária: Blok A, 2.posch. č. dv. 326

Konzultačné hodiny:  podľa dohody s vyučujúcim

 

Vedecko-pedagogickí zamestnanci:

Docent:

pplk. doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.
E-mail: jana.simonova@minv.sk
Telefón: 09610 57392
Kancelária: Blok A, 2. posch. č. dv. 324/3
Konzultačné hodiny: podľa dohody s vyučujúcim

Odborní asistenti:

JUDr. Ján NOCIAR, PhD.
E-mail: jan.nociar@minv.sk
Telefón: 09610 57095
Kancelária: Blok A, 2. posch. č.dv. 306
Konzultačné hodiny:  podľa dohody s vyučujúcim

JUDr. Ladislav IGENYES, PhD.
E-mail: ladislav.igenyes@minv.sk
Telefón: 09610 57265
Kancelária: Blok A, 2. posch. č. dv. 307
Konzultačné hodiny: Ut. a Str. 12:35 - 13:30

PaedDr. Marián PEŤOVSKÝ, PhD.
E-mail: marian.petovsky@minv.sk
Telefón: 09610 57124
Kancelária: Blok A, 2. posch. č. dv. 324/1
Konzultačné hodiny: Ut. a Štv.. 12:35 - 13:30

Ing. Anton VAJGEL, PhD.
E-mail: anton.vajgel@minv.sk
Telefón: 09610 57204
Kancelária: Blok A, 2. posch. č. dv. 308
Konzultačné hodiny: Ut. a Str. 12:35 - 13:30
 

kpt. JUDr. Rastislav KURILOVSKÝ, PhD., MBA.
E-mail: rastislav.kurilovsky@minv.sk
Telefón: 09610 57200
Kancelária: Blok A, 2. posch. č. dv. 309
Konzultačné hodiny: Ut. a Str. 12:35 - 13:30

 

npor. JUDr. Dávid VARHOĽ, PhD.
E-mail: david.varhol@minv.sk; david.varhol@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57150
Kancelária: Blok A, 2. posch. č. dv. 327
Konzultačné hodiny: Ut. a Str. 12:35 - 13:30

Interní doktorandi:

npor. JUDr. Štefan DUBEŇ
E-mail: stefan.duben@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57142
Kancelária: Blok A, 2. posch. č. dv. 312
Konzultačné hodiny: Ut. a Str. 12:35 - 13:30

Externý učiteľ:

RNDr. Vladimír ĎURIŠIN
E-mail: vladimir.durisin@gmail.com
Telefón: 09610 57408
Kancelária: Blok A, 3. posch. č. dv. 422
Konzultačné hodiny: podľa dohody s vyučujúcim

Odborný referent špecialista:

Eva RADIČOVÁ
E-mail: eva.radicova@minv.sk
Telefón: 09610 57433
Kancelária: Blok A, 3. posch. č. dv. 425

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.