Späť

Partnerské vysoké školy v rámci programu ERASMUS+

Partnerské vysoké školy v rámci programu ERASMUS+

 

Česko

Policejní akademie České republiky v Praze                  

Panevropská univerzita, Praha                                        

Vysoká škola regionálního rozvoje Ambis, Praha            

Univerzita obrany v Brne                                                 

Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice  

Univerzita Tomáše Bati v Zlíne – Fakulta aplikované informatiky    

Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava         

České vysoké učení technické – Fakulta biomedicínskeho inžinierstva, Praha

 

Maďarsko

National University of Public Service, Budapešť       

 

Nemecko

Polizeiakademie Niedersachsen, Nienburg/Weser   

 

Poľsko

Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Krakov   

Police Academy in Szczytno, Štitno                            

Pomeranian University, Slupsk  

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach 

War Studies University, Varšava  

University of Wroclaw, Vroclav  

University of Social Sciences Lođz, Lodž 

University of Szczecin, Faculty of  Social Sciences, Institute of Political and Security Studies, Štetín                

Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economic, Jaroslaw 

Polish Naval Academy, Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Command and Naval Operations, Gdyňa   

Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych z Siedziba w Lublinie, Lublin         

Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach  

 

Estónsko

Estonian Academy of Security Sciences, Tallin        

 

Litva

Mykolas Romeris University, Vilnius   

 

Bulharsko

Academy of Ministry of Interior, Sofia   

 

Rumunsko

Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bukurešť  

 

Španielsko

University of Nebrija, Madrid  

 

Slovinsko

University of Maribor