Späť

Exkurzia študentov na Úrade medzinárodnej policajnej spolupráce

Exkurzia študentov na Úrade medzinárodnej policajnej spolupráce

25.08.2020

V nadväznosti na kľúčové ciele Akadémie policajného zboru v Bratislave, medzi ktoré patrí predovšetkým aktívne prepájanie teórie s praxou, Katedra jazykov v spolupráci s Úradom medzinárodnej policajnej spolupráce (ÚMPS) umožnila študentom zoznámiť sa s prácou úradu ako styčného bodu pre služobnú komunikáciu smerom do zahraničia i z cudziny.

            Študenti sa mali možnosť 2. marca 2020 oboznámiť s prácou jednotlivých oddelení, pričom mimoriadny záujem prejavili najmä o národnú ústredňu SIRENE (Supplementary Information REquest at the National Entries), ktorá zohráva úlohu prvého kontaktu v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce tak pre partnerské úrady SIRENE v zahraničí, ako aj pre národné orgány a pre jednotlivých koncových používateľov Schengenského informačného systému, a o národnú ústredňu INTERPOL, ktorá primárne zabezpečuje efektívnu medzinárodnú výmenu kriminálnych informácií za účelom podpory objasňovania a prevencie kriminálnej trestnej činnosti.