Späť

FRONTEX - 4. školenie nominovaných národných koordinátorov

FRONTEX - 4. školenie nominovaných národných koordinátorov

22.07.2014

Training in English Communication for Border Guards

Mid-Level English for Border Guards at Airports – Train the Trainers´ Session

 

V dňoch 24.-28.2.2014 sa na Akadémii PZ v Bratislave ako partnerskej akadémii agentúry Frontex konalo v poradí 4. školenie nominovaných národných koordinátorov v rámci projektu jazykového vzdelávania Training in English Communication for Border Guards. Školenie a následný workshop zabezpečovala Katedra jazykov (pplk. Mgr. I. Nováková, PhD.) v spolupráci s externými školiteľmi z Nemecka a Slovinska. Cieľom školenia bolo inštruovať účastníkov tretích krajín ohľadom práce, využitia a implementácie nového jazykového multimédia (odborný anglický jazyk) Mid-level English for Border Guards at Airports. Školenie oficiálne otvoril poverený prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy prof. A. Tallo.

  

  

Agentúru Frontex reprezentoval R. Proverbio a A. Santagati. Celkovo sa školenia a workshopu zúčastnili predstavitelia 8 štátov: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Gruzínsko, Kapverdské ostrovy, Macedónsko, Srbsko, Ukrajina. Všetci predstavitelia pôsobia buď na vyšších policajných vzdelávacích inštitúciách ako pedagógovia predmetu anglický jazyk – odborná policajná terminológia alebo experti z oblasti vzdušnej hranice. Počas školenia bolo účastníkom distribuované multimediálne DVD Mid-level English for Border Guards at Airport. Účastníci boli oboznámení s projektom jazykového vzdelávania a jeho doterajšími oficiálnymi výstupmi, ďalej s teoretickými a praktickými východiskami spracovania multimédia, s jeho obsahom, zameraním a cieľovou skupinou. V rámci praktických workshopov si účastníci otestovali prácu s DVD a v rámci skupinových a individuálnych zamestnaní účastníci prezentovali spracovanie daných úloh. Panelové diskusie boli zamerané na možnosti implementácie multimédia na národnej úrovni. V závere im boli odovzdané certifikáty, ktoré ich oprávňujú distribuovať a implementovať multimédium na národnej úrovni.