Späť

Kurz anglického jazyka ÚOÚČDM

 

Katedra jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave v rámci celoživotného vzdelávania príslušníkov PZ otvorila dňa 2. 2. 2023 kurz anglického jazyka pre policajtov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR. Veríme, že jazykový kurz prispeje ku skvalitneniu výkonu služby a k zefektívneniu spolupráce so zahraničnými partnermi. 

uou