Späť

Opatrenie rektorky APZ v súvislosti s koronavírusom – COVID 19 –úprava pracovnej doby