Späť

Prednášky odborníkov z policajnej praxe na KJ APZ v Bratislave

Prednášky odborníkov z policajnej praxe na KJ APZ v Bratislave

21.04.2015

V priebehu letného semestra 2014/15 sa vďaka výbornej spolupráci Katedry jazykov APZ v Bratislave s Úradom medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ (ÚMPS) uskutočnilo niekoľko prednášok v cudzom jazyku, ktoré si pre študentov 2. ročníka bakalárskeho denného štúdia v oboch študijných programoch pripravili kolegovia z rôznych oddelení tohto úradu.

16. marca 2015 pplk. Mgr. Rastislav Caja z oddelenia policajných pridelencov a mierových misií poinformoval študentov o policajných mierových misiách, o kritériách výberu kandidátov na zaradenie do národnej databázy, o krajinách, v ktorých pôsobia slovenskí policajti v mierových misiách. Na ilustráciu použil autentické fotografie zo života slovenských policajtov v mierových misiách v zahraničí.

1. apríla 2015 v rámci  hodiny nemeckého jazyka pre študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia  študijného programu ochrana osôb a majetku sa uskutočnila odborná prednáška v nemeckom jazyku staršej referentky -špecialistky mjr. Mgr. Elvíry Slabašovej z oddelenia pre medzinárodnú policajnú spoluprácu. V rovnakom čase na hodine anglického jazyka odznela prednáška Mgr. Kataríny Keratovej, zástupkyne riaditeľa ÚMPS P PZ, v anglickom jazyku. Odborníčky z praxe priblížili študentom štruktúru ÚMPS a  úlohy, ktoré plní prostredníctvom jednotlivých oddelení. Znalosť cudzích jazykov príslušníkov PZ pôsobiacich v oblasti medzinárodnej policajnej spolupráce považujú za nevyhnutnosť, resp. samozrejmosť.

Kolegom z Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ ďakujeme a dúfame, že táto úspešná spolupráca bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

         Mgr. Katarína Keratová                                                 Mgr. Rastislav Caja